newlinehdgreen
 sma_logo sma_cmpname
[Home] -> ข่าว

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว โชติกา ยะิิอนันต์
ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดร้องเพลงใน
"งานมหกรรมการศึกษาเอกชน" และสามารถเข้า
สู่รอบชิงชนะเสิศ...
 • LEA SALONGA sings GREAT LOVE SONG
  for VALENTINE"s DAY
  with Bangkok Symphony Orchestra
  Gerard Salonga, Conductor...
 • บีเอสโอ บรรเลง สุนทราภรณ์
  with Bangkok Symphony Orchestra ..
 • นิตยสาร Modern Mom เผยผลการวิจัยทาง
  วิทยาศาสตร์ว่า"ดนตรี" ช่วยบำบัดอาการซึม
  เศร้าให้แม่ท้องทดแทนการใช้ยาอย่างเห็นผล
  และยังเป็นตัว กระตุ้นพัฒนาการของลูกโดยมี
  ผลต่อความจำ สมาธิ และการสร้างความคิด
  แบบเชื่อมโยง...