newlinehdgreen
 sma_logo sma_cmpnamesy11_1piano_02sy26_1sma_pic0201sy21_1guitar01
news
แนะนำ
การเรียนการสอบ
การศึกษา
sma_label2music_gif

1.มาเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความต่อเนื่องในเนื้อหาของบทเรียน

2.หมั่นฝึกฝนซ้อมในบทเรียนเละเครื่องดนตรีที่ตนเองเรียนอยู่พร้อมทั้งทำการบ้าน
  ก่อนมาเรียนในครั้งต่อไปเพื่อการเรียนที่ก้าวหน้าไม่หยุดอยู่กับที่

3.พึงระลึกอยู่เสมอว่าวิชาดนตรีจะไม่ยากเกินไปสำหรับผู้ที่ใส่ใจฝึกซ้อมอยู่เสมอ

4.นึกถึงผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างและเชื่อมั่นในตัวเองที่จะ
  ประสบความสำเร็จนั้นเช่นกัน


สงวนสิทธิ์โดย โรงเรียนธนทรัพย์ศรีสมานการดนตรี Copyright©2010-2011
สถาบันดนตรีศรีสมาน